Edit Content

grupo de artes

Investigador Responsável: Francisco Paiva

grupo de comunicação e media

Investigadora Responsável: Gisela Gonçalves

Siga-nos:

NEWSLETTER

Publicação de Comunicação

MARKETING E COMUNICACIÓN

Neste libro establécense as relacións existentes entre a comunicación, o xornalismo e o marketingOfrécese unha catalogación das tipoloxías de marketing practicadas na actualidade e as técnicas e estratexias para desenvolvelas de maneira eficaz e eficienteEngádese ademais unha nova categoría do marketing vinculada á comunicación, é dicir, o marketing da comunicación, posto que os produtos informativos tamén son produtos e o seu consumo debe satisfacer tanto a quen os crea e difunde como a quen os consumeCompróbanse se na comunicación pública da Xunta de Galicia se utilizan e en que medida accións propias do marketing da comunicación.

Preço da edição impressa: € 15

AUTORES / EDITORES

José Sixto García

COLEÇÃO

 Livros LabCom

ANO DA EDIÇÃO

2010

ISBN

978-989-654-033-3

Índice

Introdución
1 2 A investigación
2.1 Obxecto de estudo
2.2 Deseño xeral: estrutura e carácter da investigación
2.3 Estado da arte
2.4 Obxectivos
2.5 Hipóteses 3 3 Deseño metodolóxico e técnicas de aplicación
3.1 Técnicas metodolóxicas
3.2 Fases da investigación 11 BLOQUE I 21 4 Que é marketing?
4.1 Primeira aproximación ao concepto 21 5 Elementos do marketing
5.1 Necesidade, desexo e demanda
5.2 O produto
5.3 O valor e a satisfacción
5.4 O intercambio e a transacción
5.4.1 O marketing de relacións
5.5 O mercado 29 6 Orixe e evolución do marketing
6.1 Antecedentes na aparición do marketing
6.2 Xurdimento da actividade e posterior asentamento do concepto
6.3 O marketing como disciplina 51 7 Orientacións e enfoques ao mercado 758 Instrumentos do marketing: o marketing mix
8.1 O produto
8.1.1 Produtos de consumo e produtos industriais
8.1.2 A marca
8.2 O prezo
8.3 A distribución
8.4 A promoción
8.5 Variables non controlables
8.6 Os 4Cs83 9 Dirección, estratexias e proceso de marketing
9.1 A planificación estratéxica
9.2 A dirección de marketing
9.3 A dirección estratéxica
9.4 Marketing no proceso de dirección estratéxica
9.4.1 Orientación ao mercado
9.5 Marketing estratéxico
9.5.1 O plan estratéxico
9.6 Marketing operacional
9.6.1 O plan de marketing estratéxico
9.6.2 Control e información de marketing
9.7 A xestión de marketing 101 BLOQUE II 135 10 Tipos de marketing
10.1 Marketing industrial
10.1.1 Os mercados industriais 137
10.1.2 A demanda industrial 138
10.1.3 O usuario industrial 138
10.1.4 Os produtos
10.1.5 Estratexias
10.2 Marketing de servizos
10.2.1 Concepto e características diferenciais dos servizos
10.2.2 Estratexias
10.3 Marketing non empresarial
10.3.1 Marketing público e de institucións non lucrativas
10.3.2 Marketing social
10.3.3 Marketing político e electoral
10.4 Marketing internacional
10.4.1 Práctica do marketing internacional
10.4.2 Estratexias
10.5 Marketing ecolóxico
10.5.1 Unha dobre vertente: a económica e a social
10.5.2 Estratexias, funcións e usuarios verdes
10.6 Marketing con causa
10.6.1 Tipos de programas de marketing con causa
10.6.2 Estratexias
10.7 Marketing en Internet ou e-marketing
10.7.1 Que é Internet? Características
10.7.2 Influencia de Internet no marketing actual
10.7.3 Características do e-marketing
10.7.4 Impacto de Internet no marketing mix
10.7.5 Estratexias: cara ao marketing continuo 135 BLOQUE III 215 11 Marketing e comunicaciónMarketing da comunicación
11.1 Necesidade, desexo e demanda
11.2 Produto, intercambio e transacción
11.3 Cara ao marketing de relacións con produtos posicionados
11.4 O marketing mix da comunicación
11.5 Orientación ao marketing social
11.5.1 Responsabilidade social dos medios de comunicación 21512 Análise de caso: marketing na comunicación pública da Xunta de Galicia
12.1 Xustificación e preguntas da investigación
12.2 Delimitación da mostra
12.3 Metodoloxía
12.4 Marketing na comunicación pública galega
12.4.1 Transacción e valor
12.4.2 Do marketing de relacións ao marketing one to one
12.4.3 A marca
12.4.4 Responsabilidade social como estratexia de marketing
12.5 Conclusións da análise

235 13 Conclusións finais 253 14 Liñas de investigación abertas
14.1 O Punk Marketing: que hai de certo? 257 15 Bibliografía 259
cima